Besök/Leveransadress
Lännockvägen 14
152 42 Södertälje
info@bkstyr.se
BK Styr och Elteknik AB

I entreprenadavdelningen arbetar vi med båda stora och mindre projekt. Alla uppdrag drivs som projekt och leds av en ledande montör.

Uppdragen består av elinstallation i styrentreprenader.


I dagsläget består entreprenadavdelningen av fyra ledande montörer och sex montörer.  


Vi har som målsättning att växa i detta område och ser fram mot nya uppdrag.