Besök/Leveransadress
Lännockvägen 14
152 42 Södertälje
info@bkstyr.se
BK Styr och Elteknik AB

Apparatskåpsavdelningen arbetar i huvudsak med konstruktion och byggnation av nya apparatskåp och ombyggnad i befintliga apparatskåp på plats hos kund.

I dagsläget består apparatskåpsavdelningen av en konstruktör och två apparatskåpsbyggare.

 
Uppdrag:
  • Konstruktion av nya ritningar
  • Revidering av befintliga ritningar.
  • Byggnation av nya apparatskåp.
  • Ombyggnationer av apparatskåp